Mokesčių palyginimas

Pagrindinių mokesčių palyginimai renkantis teisinę verslo formą

 

Mokestinė prievolė
 Individuali veikla pagal verslo liudijimą
 
Individuali veikla pagal pažymą
Individuali įmonė (IĮ)
 
Bendrija (TŪB)
Bendrovė
(UAB ar AB)
Viešasis juridinis asmuo
(viešoji įstaiga, asociacija)

Pelno mokestis

-

 

-

 

15 %
(nuo gautų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas))
15 %
(nuo gautų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas))

 

0 %

(apmokestinama 25000 Lt suma, jei mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų)

15 %

(apmokestinama likusi apmokestinamojo pelno dalis, nuo gautų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas))

 
5 %

(nuo gautų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas))

 
 

  

SĄLYGOS:

- vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;

-mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500.000 Lt.

(PATABA: papildomai žiūrėti PMĮ 5 str. 3 d. išimtis)

5 %

(nuo gautų pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas))

SĄLYGOS:

- vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių;

- mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500.000 Lt.

(PATABA: papildomai žiūrėti PMĮ 5 str. 3 d. išimtis)

0 %

SĄLYGOS:

- socialinėms įmonėms

0 %

SĄLYGOS:

- socialinėms įmonėms

0 %

SĄLYGOS:

- socialinėms įmonėms

Gyventojų pajamų mokestis  Mokama vienkartinė gyventojų pajamų mokesčio įmoka, kurios dydį nustato savivaldybių tarybos.  
arba  5%
  
(nuo gautų (uždirbtų) pajamų, atėmus leidžiamus atskaitymus (patirtas įprastines vykdomos veiklos išlaidas).
Taikoma individualios veiklos pajamoms (išskyrus:
pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos;
pajamas iš vertybinių popierių;

pajamas už nekilnojamojo turto nuomą bei pardavimą)

arba  15%

(kitais atvejaistaip pat: pajamas iš laisvųjų profesijų veiklos; pajamas už nekilnojamojo turto nuomą bei pardavimą; bei kitais atvejais)

15%
 

(nuo išsiimamos įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų sumos)

-   -  

Patiriamos išlaidos gali būti:

arba faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis;

arba preziumuojamas išlaidų dydis - 30% gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų sumos (tokiu atveju bus nereikalaujama išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais).

Valstybės socialinio draudimo įmokos

50% bazinės pensijos

(t.y. 180 Lt per mėn.)

Įmokos galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos      (8 str. 2 d.)

28,50 %

(50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) suma, neviršijanti 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus)

26,30 %

(išsiimama įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams lėšų suma, kuri deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, neviršijanti 4680 Lt per mėnesį arba 56160 Lt per metus)

-  
Privalomojo sveikatos draudimo įmokos
9 %

(nuo minimalios mėnesinės algos; t.y. 72 Lt per mėn.)

  
 
 
 
 
Įmokos kas mėnesį galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos 

(17 str. 1, 2 d.; 6 str. 4 d.)

9 %
(nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos asmens socialinio draudimo įmokos, tačiau ne mažiau kaip 72 Lt per mėn.

Metų pabaigoje perskaičiuojama)

Įmokos kas mėnesį galima nemokėti, jei tenkinamos įstatyme numatytos sąlygos 

(17 str. 1, 2 d.; 6 str. 4 d.)

9 %
(nuo minimalios mėnesinės algos; t.y. 72 Lt per mėn.)
- -
Fizinio asmens gaunamos pajamos iš veiklos Pajamos lieka asmeniui nuosavybės teise Pajamos lieka asmeniui nuosavybės teise -

Darbo užmokestis

30,98 %

(bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas)

0,1 %

(įmokos į garantinį fondą, nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)

9 %
(apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas)

(nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų)

15 %
(mokamas atsižvelgiant į taikomą NPD)

(gyventojų pajamų mokestis)

Darbo užmokestis

30,98 %

(bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas)

0,1 %

(įmokos į garantinį fondą, nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos)

9 %
(apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas)

(nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų)

 

15 %
(mokamas atsižvelgiant į taikomą NPD)

(gyventojų pajamų mokestis)

Dividendai

20 %

(gyventojų pajamų mokestis nuo gaunamų pajamų)

 * Laisvoji profesija - profesija, kuria reikiamą kvalifikaciją turintys gyventojai verčiasi asmeniškai, atsakingai ir profesiniu atžvilgiu nepriklausomai, teikdami intelektines paslaugas klientams ir visuomenei, įskaitant teisinę (advokato, advokato padėjėjo, notaro, notaro padėjėjo, antstolio, antstolio padėjėjo, konsultanto teisės klausimais ir kitą teisinę veiklą), apskaitininko, auditoriaus, buhalterio, lobisto, finansų konsultanto, mokesčių konsultanto, architekto, inžinieriaus, dizainerio, gydytojo, psichologo, žurnalisto, maklerio, brokerio ir panašią veiklą (iš LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 35 d.).

 

 PASTABOS

1. Ši lentelė skirta tik bendro pobūdžio informacijai, apie pasirinktos verslo organizavimo formos mokamus mokesčius pateikti, ir ja negali būti vadovaujamasi apskaičiuojant, deklaruojant ar mokant mokesčius.

2. Kiekvienu konkrečiu atveju mokestis, mokesčio dydis, jo apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka gali skirtis nuo lentelėje pateikiamos informacijos arba gali būti nustatyta prievolė mokėti papildomus mokesčius (rinkliavas).

3. Dėl tikslesnės ir išsamesnės informacijos apie mokesčius, mokesčių dydį, jų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką, kreipkitės į JUDICO arba į valstybines įstaigas – Valstybinę mokesčių inspekciją (http://www.vmi.lt/), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą (http://www.sodra.lt/), Garantinį fondą (http://www.bankrotodep.lt).

4. Lentelėje esanti informacija paskutinį kartą atnaujinta 2011-02-07 dieną.
Jei turite pastabų ar pastebėjote netikslumų, prašytume pranešti JUDICO.