Atstovavimas civiliniame, administraciniame bei arbitražo procese

Atstovavimas teismuose visose civilinio proceso, administracinio proceso bei arbitražo proceso stadijose, konsultacijos visais teisminės gynybos klausimais, procesinių dokumentų parengimas. Ginčų sprendimas apima tiek teisminį bylinėjimąsi, tiek ikiteisminį bendro sutarimo radimą, bei kitus alternatyvius ginčų sprendimų būdus. Teisminis bylinėjimasis ne visada yra pats geriausias ir optimaliausias ginčų sprendimo būdas, todėl taupydami svarbiausius Jūsų resursus – sveikatą, laiką bei pinigus, mes siekiame, jog kilę ginčai būtų išspręsti bendru sutarimu.

Bendradarbiaudami su partneriais ir advokatais, savo klientams esame pasiruošę pasiūlyti aukščiausios kokybės teisines paslaugas, užtikrinančias kvalifikuotą atstovavimą jų interesams visose civilinio proceso, administracinio proceso bei arbitražo proceso stadijose.

 

Konsultuojame bei teikiame profesionalią pagalbą:

  • ginčų sprendimo ne teisme metu
  • teisminės gynybos metu
  • teikiant teismui ir ikiteisminio tyrimo institucijoms procesinius dokumentus
  • atstovaujant Jūsų interesams bylos nagrinėjimo metu:

     » bylose, kylančiose iš šeimos teisinių santykių

      • dėl santuokos nutraukimo, pripažinimo negaliojančia,
        sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos)
      • dėl sutuoktinio išlaikymo
      • dėl moralinės (neturtinės) žalos priteisimo
      • dėl santuokoje įgyto turto padalijimo
      • dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo
      • dėl tėvystės (motinystės) nustatymo
      • dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo
      • dėl tėvų valdžios apribojimo
      • dėl vaikų išlaikymo (nustatant, priteisiant, sumažinant, padidinant
         išlaikymą)
      • įvaikinimo bylose

      • dėl globos ir rūpybos

     » bylose, kylančiose iš darbo teisinių santykių

     » bylose dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu arba

        paskelbimas mirusiu

     » bylose dėl fizinio asmens pripažinimas neveiksniu arba ribotai veiksniu

     » bylose dėl nepilnamečio asmens pripažinimo veiksniu

     » bylose dėl antstolių ir notarų veiksmų

     » bylose dėl civilinės būklės aktų įrašų atkūrimo, pakeitimo, papildymo,

        ištaisymo ar anuliavimo

     » bylose dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo

     » bylose dėl teismo leidimų išdavimo, pareiškimų ar faktų patvirtinimo,

        turto administravimo, paveldėjimo procedūrų taikymo

     » bylose dėl ginčų, susijusių su draudimo teisiniais santykiais

     » kitose bylose

  • vykdymo proceso metu
  • pripažįstant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus

 

Atstovaujame Jūsų interesams rengiant:

  • dokumentus civiliniam, administraciniam bei arbitražo procesui (paruošiamuosius procesinius dokumentus, ieškinius, pareiškimus, prašymus, skundus, atsiliepimus, kitus dokumentus)
  • dokumentus dėl priimtų teismo sprendimų (nutarčių) apskundimo, ginčijant arbitražų sprendimus
  • dokumentus dėl proceso atnaujinimo
  • dokumentus vykdymo procesui

 

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.