Nekilnojamojo turto, žemės ir statybos teisė

Profesionali pagalba visais nekilnojamojo turto, žemės teisės ir statybos teisės klausimais. Turime patirties ir galime pasiūlyti savo žinias ir pagalbą visais su nekilnojamuoju turtu, žemės teise ir statybos teise susijusiais klausimais nekilnojamojo turto vystymo įmonėms, turto savininkams ir investuotojams.

Mūsų teikiamos paslaugos apima dalyvavimą derybose dėl įvairaus pobūdžio sandorių, susijusių su nekilnojamuoju turto, projektinės dokumentacijos bei sutarčių parengimu. Teikiame konsultacijas klausimais, susijusiais su butų, žemės, gyvenamųjų namų, administracinių pastatų (patalpų) ir kitokio nekilnojamojo turto įsigijimu, nuoma, perleidimu, naudojimu, padalijimu, statyba. Rengiame dokumentus, kurie yra būtini, norint gauti statinio projektavimo sąlygų sąvadą, statybos leidimą, žemės sklypo bendraturčių sutikimus.

 

Konsultuojame bei teikiame profesionalią pagalbą:

 • turto pirkimo, žemės sklypų išpirkimo iš valstybės, kitokio turto įsigijimo klausimais
 • derybose su bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis
 • turto pardavimo, dovanojimo, rentos, mainų, nuomos, panaudos, kitokio perleidimo klausimais
 • turto įkeitimo (hipotekos) ir jų pabaigos klausimais
 • turto paveldėjimo klausimais
 • piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo klausimais:
    » nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinį kaimo
       vietovėse

    » nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinį miestuose

 • valstybinės žemės suteikimo nuosavybėn neatlygintinai klausimais
 • turto padalijimo, atidalinimo, žemės sklypų amalgamacijos klausimais
 • servitutų (kelio servituto, pastatų ir įrenginių servituto, kitų servitutų) nustatymo ir pasibaigimo klausimais
 • turto paėmimo visuomenės poreikiams klausimais

 

Ruošiame dokumentus ir atstovaujame Jūsų interesams:

 • parengiant preliminarias sutartis dėl turto pirkimo – pardavimo, mainų
 • parengiant turto nuomos, panaudos, rentos sutartis
 • parengiant turto pirkimo – pardavimo, dovanojimo, mainų, padalijimo, atidalinimo, amalgamacijos, servitutų nustatymo sutarčių projektus
 • ginant nuosavybės teises į turtą
 • dėl statybos leidimų gavimo bei teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo
 • pripažįstant statinius tinkamais naudoti
 • rengiant statybos, projektavimo, techninės priežiūros, valdymo, rangos bei kitas sutartis
 • keičiant žemės sklypų, pastatų, patalpų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį
 • ruošiant dokumentus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, apskundžiant jau priimtus nutarimus
 • ginčų dėl turto procese:
    » ikiteisminiame procese
    » administraciniame procese

    » teisminiame ginčų sprendimo procese

 

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.