Darbo teisė

Teisinės paslaugos ir teisinės konsultacijos darbo teisės klausimais. Kiekviena didesnė ar mažesnė organizacija bei įmonė susiduria su darbuotojo ir darbdavio (darbo teisės) santykiais. Tai vieni iš sudėtingiausių ir svarbiausių ryšių, užtikrinančių produktyvų darbą, tinkamą darbuotojų motyvaciją ir darbo kultūrą organizacijoje.

Mūsų teisininkai pasiruošę atsakyti į visus Jums kilusius klausimus kolektyvinių bei individualių darbo teisinių santykių srityje.

 

Konsultuojame bei teikiame profesionalią pagalbą:

 • darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo klausimais
 • darbo ir poilsio laiko klausimais
 • darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo klausimais
 • komercinės (gamybinės) paslapties klausimais
 • saugos darbe bei darbo saugos organizavimo klausimais (darbo saugos priemonių planavimas, darbuotojų instruktavimas ir mokymas)
 • kitais individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose iškylančiais klausimais

 

Ruošiame dokumentus ir atstovaujame Jūsų interesams:

 • priteisiant neišmokėtą darbo užmokestį bei kitus su darbo teisiniais santykiais susijusius mokėjimus
 • ginčijant darbo sutarties nutraukimo pagrįstumą, drausminių nuobaudų paskyrimą
 • atlyginant materialinę žalą darbdaviui
 • atlyginant žalą darbuotojo sveikatai
 • atliekant sutarčių teisinį vertinimą bei auditą
 • parengiant įvairius darbo santykiuose naudojamus dokumentus:
     » individualias darbo sutartis
     » kolektyvines sutartis
     » darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus
     » pareiginius nuostatus
     » darbo tvarkos taisykles
     » komercinių paslapčių apsaugos dokumentus
     » aktus, reglamentuojančius darbuotojų darbo, poilsio, darbo užmokesčio
        ir kitas darbo sąlygas
     » materialinės atsakomybės sutartis

     » užsienio piliečių įdarbinimui reikalingus dokumentus

 • steigiant darbuotojų profesines sąjungas
 • kolektyvinėse derybose
 • valstybinėse institucijose, darbo ginčų komisijose bei teismuose nagrinėjant iš darbo teisinių santykių kylančius ginčus

 

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.