Verslo pradžia

Verslo pradžia, verslo formos pasirinkimas. Siekdami palengvinti verslo pradžios procesą ir atsižvelgdami į mūsų klientų dažniausiai mums užduodamus klausimus, pateikiame Jums verslo pradžios vadovą, kuriame rasite pagrindinę informaciją apie verslo organizavimo formas.

Mūsų specialistai suteiks Jums visą aktualią informaciją bei teisinę pagalbą pradedant naują verslą ar plėtojant esamą, padės pasirinkti tinkamiausią teisinę verslo organizavimo formą. Teikiame profesionalias teisines konsultacijas visais verslo steigimo, įmonės įregistravimo metu kylančiais klausimais, atstovaujame Jūsų interesams visose verslo steigimo bei registracijos stadijose. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

 

» Nuo ko pradėti?

» Kokią teisinę formą verslo organizavimui pasirinkti:

* individuali veikla

* individuali įmonė

* ūkinė bendrija (TŪB ir KŪB)

* bendrovė (UAB ir AB)

» Kur kreiptis?

 

Verslo pradžia (pradžios vadovas)

 

1. Nuo ko pradėti?

Pirmiausia reikėtų nuspręsti, kokia bus Jūsų verslo teisinė forma (individuali veikla nesteigiant įmonės ar veikla įsteigus tam tikros formos juridinį asmenį), kadangi vėlesniam jos pakeitimui reikės papildomo laiko ir išlaidų. Nuo tinkamos verslo teisinės formos parinkimo priklauso Jūsų galimybės gauti didesnį ar mažesnį pelną, galimybės gauti papildomą finansavimą ir investicijas, Jūsų verslo tęstinumas ir sėkminga konkurencija pasirinktoje srityje.

Priimti sprendimą dėl optimaliausios teisinės verslo organizavimo formos pasirinkimo turite Jūs. UAB „JUDICO" Jums gali suteikti visapusę pagalbą ir konsultacijas pasirenkant teisinę formą.

Žemiau pateiktos rekomendacijos surašytos atsižvelgiant į teisinius ir iš dalies ekonominius formos pasirinkimo kriterijus, neanalizuojant konkrečių Jūsų veiklos ekonominių aspektų, tokių kaip – galimybė lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius, turimo kapitalo dydis, darbuotojų skaičius, konfidencialios informacijos apsauga bei išsaugojimas ir t.t.

Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis galima būtų spręsti dėl tinkamiausios teisinės formos pasirinkimo:

 

Jūsų verslo veiklos pobūdis

Atkreipkite dėmesį į tai, kokia veikla planuojate užsiimti (veiklos apimtys, veiklos sudėtingumas, galima rizika, papildomos darbo jėgos poreikis); ar veiklą vystysite vienas, ar norėsite dirbti kartu su kitais asmenimis bei partneriais; ar vykdomai veiklai reikės licencijų ir leidimų.

Jei verslo ketinate imtis vienas, ateityje neplanuojate priimti naujų partnerių, o verslo vystymui pakanka steigėjo ar jo šeimos narių pajamų – palankiau būtų rinktis individualią veiklą arba individualią įmonę. Jei planuojama veikla susijusi su nemaža rizika, būtinai atsižvelkite į individualią veiklą vykdančio asmens ar dalyvių (steigėjų) atsakomybės ribas.
Jei ateityje ketinate pritraukti naujų investicijų ir veiklą vykdyti kartu su partneriais – palankiau būtų rinktis bendrovę (UAB ar AB) arba bendriją (TŪB ar KŪB).
Tam tikra nelicencijuojama veikla gali užsiimti tik juridiniai asmenys (individuali įmonė, bendrija (TŪB ar KŪB) ar bendrovė (UAB ar AB)), o tam tikra licencijuojama veikla leidžiama užsiimti pagrinde tik juridiniams asmenims.

 

Veiklą vykdančio asmens ar dalyvių (steigėjų) atsakomybė

Atkreipkite dėmesį į dalyviams (steigėjams) nustatytas atsakomybės ribas.

Individualią veiklą vykdantis asmuo pats atsako už visus savo įsipareigojimus visu savo (ar šeimos) turtu.
Individualiai įmonei ar bendrijai negalint atsiskaityti su kreditoriais, įmonės savininko ar bendrijos tikrojo nario asmeninė (ar šeimos) nuosavybė gali būti paimta individualios įmonės ar bendrijos skoloms padengti.
Bendrovės (UAB ar AB) atsakomybė yra ribota, todėl už jos įsipareigojimus atsako pati bendrovė savo turtu (išskyrus norminiuose teisės aktuose numatytas tam tikras išimtis). Bendrovės dalyviai (savininkai) šiuo atveju rizikuoja tik savo įneštu įstatiniu kapitalu.

 

Kapitalo dydis ir investicijos

Atkreipkite dėmesį į tai, koks veiklos vykdymo sudėtingumo laipsnis; kokio dydžio kapitalo reikės atitinkamose veiklos vystymo stadijose ir ar bus reikalingas veiklos finansavimas (kreditavimas).

Bendrija ir ypač bendrovė, lyginant su individualia veikla ar individualia įmone, sudaro didesnio patikimumo įvaizdį, todėl jei Jūsų verslui reikės papildomo kreditavimo ar planuojate pritraukti naujų investicijų iš partnerių – rinkitės bendrovę (UAB ar AB) arba bendriją (TŪB ar KŪB).
Bendrovės steigimo atveju įstatymai nustato privalomo minimalaus įstatinio kapitalo dydį pinigais (UAB – 10.000 LTL; AB – 150.000 LTL).

 

Ataskaitos ir įstatymų nustatyti reikalavimai ataskaitų rengimui

Atkreipkite dėmesį į vykdomą veiklos priežiūrą ir finansinių ataskaitų rengimo būtinybę.

Paprasčiausias ir nesudėtingas finansinės apskaitos tvarkymas būtų vykdant individualią veiklą, arba steigiant individualią įmonę ar bendriją (TŪB ar KŪB).
Dideli reikalavimai finansinių ataskaitų rengimui nustatyti bendrovėms (UAB ar AB), kur papildomai turėsite įdarbinti buhalterį ar samdyti apskaitos paslaugas teikiančią įmonę.

 

Mokesčiai

Atkreipkite dėmesį į atitinkamai teisinei verslo organizavimo formai nustatytas mokestines prievoles, jų dydį, gaunamo pelno apmokestinimą ir galimybes uždirbtus pinigus leisti savo asmeniniams poreikiams.

 

Verslo pabaiga

Atkreipkite dėmesį į verslo pabaigos perspektyvas ar savanorišką verslo užbaigimą.

Lengviausia pabaigti individualią veiklą – tereikia pranešti valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui. Kiek sudėtingiau uždaryti individualią įmonę, nes reikės atlikti įstatymuose numatytus formalumus. Bendrijos (TŪB ar KŪB) ar bendrovės (UAB ar AB) uždarymas pareikalaus daug laiko, finansinių išteklių, o kartais ir profesionalios pagalbos.
Mirus įmonės savininkui ar bendrijos tikrajam nariui, individualios įmonės ar bendrijos veikos tęstinumas gali būti ribotas, kadangi vykdoma veikla dažniausiai siejama su vienu savininku (individualios įmonės atveju) ar keliais partneriais (bendrijos atveju), o jų įpėdiniai retai kada perima vykdomą veiklą.

Nebenorint toliau vykdyti veiklos pačiam, sudėtingas individualios įmonės ar bendrijos veiklos perleidimas kitiems asmenims. Tuo tarpu įsteigus bendrovę (UAB ar AB), galima nesunkiai perleisti visas nuosavybės teises į turimas akcijas ir tuo pačiu bendrovės bei viso verslo kontrolę.

Grįžti į viršų

 

2. Kokią teisinę formą verslo organizavimui pasirinkti?

INDIVIDUALI VEIKLA

Individuali veikla – tai fizinio asmens nuolat vykdoma atlygintinė veikla nesteigiant juridinio asmens. Norint vykdyti individualią veiklą Jums reikės:

arba (1) kreiptis į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių su prašymu įsigyti verslo liudijimą ir vykdyti individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą;

arba (2) kreiptis į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių su prašymu įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre ir tuo pagrindu vykdyti individualią veiklą turint individualios veiklos vykdymo pažymą.

Verslo liudijimas

Ši veiklos vykdymo forma nesteigiant atskiro juridinio asmens labiausiai tinka smulkiam verslui, ir ypač jei planuojama veikla nėra labai rizikinga, verslo ketinate imtis vienas ar su artimaisiais, o verslo pradžiai nereikia didelio pradinio kapitalo.

Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, kuria verstis leidžia įstatymai. Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius nustato kiekviena savivaldybės taryba atskirai kiekvienai veiklos rūšiai ar jos porūšiui, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis.

Vykdydamas veiklą, gyventojas pats sprendžia visus su veikla susijusius klausimus, pats dengia veiklos vykdymo išlaidas. Įstatymai leidžia gyventojui įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių.

Individualios veiklos, turint verslo liudijimą, paprastumas atrodo patrauklus, tačiau plečiant veiklą, įdarbinant daugiau žmonių ar ketinant pritraukti partnerių bei papildomą finansavimą, bus susiduriama su jos galimybių ribomis.

» Esminiai privalumai:

 • fiksuotas gyventojų pajamų mokestis
 • įsigytas ir veikloje naudotas turtas lieka asmeniui nuosavybės teise
 • veiklos užbaigimui nereikia atlikti jokių specialių procedūrų
 • paprasta buhalterinė apskaita
 • nėra minimalaus pradinio kapitalo
 • minimalūs įregistravimo kaštai

» Esminiai trūkumai:

 • verslo liudijimą galima gauti ne visų rūšių veiklai ir leidžiama vykdyti tik tą veiklą, kurių vykdymui yra gauti verslo liudijimai
 • tam tikrais atvejais draudžiama teikti paslaugas įmonėms
 • atsakomybė savo (ar šeimos) turtu už prisiimtus įsipareigojimus
 • veiklą galima vykdyti tik kartu su verslo liudijime nurodytais asmenimis (sutuoktiniu, tėvais, vaikais nuo 14 metų, globojamaisiais, globėjais (rūpintojais))

Mokesčių palyginimas

Kur kreiptis dėl veiklos?

Dėl verslo liudijimo reikia kreiptis į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių arba kreipkitės į mus ir mes Jums padėsime visais verslo liudijimo gavimo bei veiklos vykdymo klausimais.

Grįžti į viršų

 

Individualios veiklos vykdymo pažyma

Ši veiklos vykdymo forma nesteigiant atskiro juridinio asmens labiausiai tinka smulkiam verslui, ir ypač jei planuojama veikla nėra labai rizikinga, verslo ketinate imtis vienas ar planuojate samdyti nedaug darbuotojų, o verslo pradžiai nereikia didelio pradinio kapitalo.

Užsiimdamas individualia veikla ir turėdamas individualios veiklos vykdymo pažymą, asmuo gali gauti pajamų iš ūkinės komercinės veiklos nesteigdamas juridinio asmens.

Individualios veiklos, turint individualios veiklos vykdymo pažymą, paprastumas atrodo patrauklus, tačiau plečiantis, įdarbinant daugiau žmonių ar ketinant pritraukti partnerių bei papildomą finansavimą, bus susiduriama su jos galimybių ribomis.

» Esminiai privalumai:

* (pateikti sąrašai yra informacinio pobūdžio ir nėra baigtiniai)
 • įsigytas ir veikloje naudotas turtas lieka asmeniui nuosavybės teise
 • veiklos užbaigimui nereikia atlikti jokių specialių procedūrų.
 • vykdant veiklą galima įdarbinti kitus fizinius asmenis
 • paprasta buhalterinė apskaita
 • nėra minimalaus pradinio kapitalo
 • minimalūs įregistravimo kaštai

» Esminiai trūkumai:

 • atsakomybė savo (ar šeimos) turtu už prisiimtus įsipareigojimus

Mokesčių palyginimas

Kur kreiptis dėl veiklos?

Dėl individualios veiklos pagal pažymą reikia kreiptis į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių arba kreipkitės į mus ir mes Jums padėsime visais individualios veiklos įregistravimo bei veiklos vykdymo klausimais.

Grįžti į viršų

 

 

INDIVIDUALI ĮMONĖ

Ši teisinė verslo organizavimo forma įsteigiant juridinį asmenį (individualią įmonę) labiausiai tinka smulkiam verslui, ir ypač jei planuojama veikla nėra labai rizikinga, verslo ketinate imtis vienas ar su savo šeimos nariais, o verslo pradžiai nereikia didelio pradinio kapitalo.

Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės (t.y. savininkas atsako už įmonės prievoles savo (ar šeimos) turtu) juridinis asmuo, kurio steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Savininkas įmonėje turi teisę dirbti nesudarydamas darbo sutarties. Turtas įmonei priklauso nuosavybės teise, tačiau įstatymas įmonės savininkui suteikia teisė gauti įmonės pelną, paimti įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams, taip pat paimti iš įmonės turtą. Individualios įmonės savininkas dažniausiai būna ir įmonės vadovas, bet įstatymai suteikia teisę vadovu paskirti ir kitą asmenį.

» Esminiai privalumai:

 • galima vykdyti praktiškai bet kurią ūkinę komercinę veiklą, kuri nėra draudžiama įstatymų
 • įmonės dalyvis (savininkas) yra vienas (kuris dažniausiai būna ir įmonės vadovu), todėl jam lengviau priiminėti su verslo vystymu susijusius sprendimus
 • reikalavimai individualios įmonės steigimui ir veiklai yra mažesni nei bendrovėms (UAB ar AB) arba bendrijoms (TŪB ar KŪB)
 • savo nuožiūra sprendžiama ar sudaryti finansinę atskaitomybę, todėl buhalterinė apskaita daug paprastesnė nei bendrovių (UAB ar AB)
 • planuojant tolesnę verslo plėtrą, įmonę galima nesudėtingai pertvarkyti į kitą teisinę formą – bendrovę (UAB ar AB)
 • nėra minimalaus pradinio kapitalo
 • nedideli įregistravimo kaštai

» Esminiai trūkumai:

 • įmonės savininkas (ar jo šeima) atsako už įmonės skolas visu savo turtu
 • įmonei sunkiau pritraukti papildomų investicijų
 • veiklos pabaiga (lyginant su individualia veikla) reikalauja nemažai laiko ir finansinių sąnaudų
 • ribotas veiklos tęstinumas (įmonės savininkui mirus, įmonė dažniausiai nebevykdo veiklos)

Mokesčių palyginimas

Licencijuojamų veiklos rūšių sąrašas

* (sąrašas informacinio pobūdžio ir nėra baigtinis)

Kur kreiptis dėl veiklos?

Kreipkitės į mus užpildydami parengtą formą ir mes Jums padėsime visais individualios įmonės įsteigimo bei veiklos vykdymo klausimais.

Grįžti į viršų

 

 

ŪKINĖ BENDRIJA (TŪB ir KŪB)

Ši teisinė forma labiausiai tinka smulkiam ir vidutiniam verslui, jei planuojama veikla nėra labai rizikinga, reikalingas didesnis pradinis kapitalas ir verslo ketinate imtis kartu su partneriais.

Ūkinė bendrija (tikroji ūkinė bendrija (TŪB) ar komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)) yra neribotos civilinės atsakomybės (t.y. tikrieji nariai atsako už bendrijos prievoles savo (ar šeimos) turtu) juridinis asmuo, kurios steigėjais gali būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 fizinių ir/arba juridinių asmenų. Bendrijoje tikrieji nariai dalyvauja tvarkant bendrijos reikalus ir priimant sprendimus visais bendrijos veiklos klausimais. Tikrieji nariai bendrijoje turi teisę dirbti nesudarydami darbo sutarties. Iš bendrijos veiklos gautas pelnas paskirstomas visų tikrųjų narių sprendimu pasibaigus bendrijos finansiniams metams.

» Esminiai privalumai:

 • galima vykdyti praktiškai bet kurią ūkinę komercinę veiklą, kuri nėra draudžiama įstatymų
 • didesnis steigėjų (dalyvių) skaičius leidžia sukaupti didesnį kapitalą (lyginant su individualia įmone ar individualia veikla)
 • didesnės galimybės gauti papildomą finansavimą, lyginant su individualia įmone
 • planuojant tolesnę verslo plėtrą, įmonę galima nesudėtingai pertvarkyti į kitą teisinę formą – bendrovę (UAB ar AB).
 • savo nuožiūra sprendžiama ar sudaryti finansinę atskaitomybę, todėl buhalterinė apskaita daug paprastesnė nei bendrovių (UAB ar AB)
 • nėra minimalaus pradinio kapitalo
 • reikalavimai individualios įmonės steigimui ir veiklai yra mažesni nei bendrovėms (UAB ar AB)

» Esminiai trūkumai:

 • didelė nesutarimų tarp partnerių tikimybė ir sudėtingesnis bendrų reikalų tvarkymas (šios aplinkybės gali būti išspręstos teisingai paruošus steigimo dokumentus ir papildomus partnerių susitarimus)
 • tikrieji nariai (ar tikrojo nario šeima) atsako už bendrijos skolas visu savo turtu
 • veiklos pabaiga (lyginant su individualia veikla ar individualia įmone) reikalauja nemažai laiko ir finansinių sąnaudų.
 • ribotas veiklos tęstinumas (mirus tikrajam nariui, dažnai tampa sudėtinga vystyti veiklą toliau)

Mokesčių palyginimas

Licencijuojamų veiklos rūšių sąrašas

* (sąrašas informacinio pobūdžio ir nėra baigtinis)

Kur kreiptis dėl veiklos?

Kreipkitės į mus šiandien ir mes Jums padėsime visais ūkinės bendrijos įsteigimo bei veiklos vykdymo klausimais.

Grįžti į viršų

 

 

BENDROVĖ (UAB ir AB)

Ši teisinė forma labiausiai tinkama vidutiniam ar stambiam verslui, jei planuojama veikla yra rizikinga, reikalingas didesnis pradinis kapitalas, verslo ketinate imtis kartu su partneriais arba neketinate tiesiogiai dalyvauti verslo vystyme ir jo valdyme.

Bendrovė (uždaroji akcinė bendrovė (UAB) arba akcinė bendrovė (AB)) yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kas leidžia sumažinti finansinę riziką versle aiškiai atskiriant savo nuosavą turtą nuo bendrovės turto. Akcininkas rizikuoja tik visa savo įnešama įstatinio kapitalo dalimi (pinigais, sumokėtais už įsigytas bendrovės akcijas).
Akcinės bendrovės (AB) pradinis (įstatinis) kapitalas pinigiais įnašais turi būti ne mažesnis kaip 150.000 LTL, o jos akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai. Tam tikros licencijuojamos veiklos ar reikalaujančios specialių leidimų veiklos vykdymas galimas tik įsteigus akcinę bendrovę (AB). Uždarosios akcinės bendrovės (UAB) pradinis (įstatinis) kapitalas pinigiais įnašais turi būti ne mažesnis kaip 10.000 LTL.
Bendrovės steigėjais gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie išsaugo teisę dalyvauti kitų įmonių veikloje bei įsigyti kitų bendrovių akcijų.
Kadangi bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į dalis, vadinamas akcijomis, akcininkas pelną iš bendrovės gauna metų pabaigoje dividendų forma (pinigais), proporcinga akcininkui nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Tokiu atveju net akcininko pasikeitimas nesukelia jokios grėsmės bendrovės vykdomai veiklai ir jos tęstinumui – akcininko pasikeitimo atveju tiesiog perleidžiamos jo nuosavybės teisės į turimas akcijas (įstatinį kapitalą ar jo dalį).

Esminius bendrovės veiklos klausimus sprendžia visuotinis akcininkų susirinkimas, o einamuosius veiklos klausimus – vadovas. Bendrovėje taip pat gali būti sudaroma valdyba ir / arba stebėtojų taryba (priežiūros organas).

» Esminiai privalumai:

 • steigėjai (dalyviai) neatsako už bendrovės skolas (išskyrus įstatymuose numatytas išimtis)
 • galima vykdyti bet kurią ūkinę komercinę veiklą, kuri nėra draudžiama įstatymų
 • didelis steigėjų (dalyvių) skaičius leidžia sukaupti didelį kapitalą
 • didelės galimybės gauti papildomą finansavimą
 • nesudėtingas bendrų reikalų tvarkymas (bendrovę dažniausiai valdo ir verslo sprendimus priima tam paskirti profesionalai), o bendrovės dalyvių (akcininkų) kaita ar nesutarimai dažniausia neįtakoja plėtojamo verslo stabilumo ir nepriklausomumo
 • neribotas veiklos tęstinumas (kiekvienas dalyvis (akcininkas) gali perleisti nuosavybės teises į akcijas kitam asmeniui, kartu perduodamas ir visas akcijų suteikiamas teises)

» Esminiai trūkumai:

 • yra nustatytas minimalaus pradinis kapitalas
 • daugiau reikalavimų bendrovės steigimui ir veiklos organizavimui
 • sudėtinga finansinė apskaita
 • viešos finansinės ataskaitos
 • veiklos pabaiga reikalauja daug laiko ir finansinių sąnaudų

Mokesčių palyginimas

Licencijuojamų veiklos rūšių sąrašas

* (sąrašas informacinio pobūdžio ir nėra baigtinis)

Kur kreiptis dėl veiklos?

Kreipkitės į mus užpildydami parengtą formą ir mes Jums padėsime visais bendrovės įsteigimo bei veiklos vykdymo klausimais.

Grįžti į viršų

 

3. Kur kreiptis?

Kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime visais veiklos įregistravimo, įmonės įsteigimo, veiklos vykdymo bei veiklos tolesnio vystymo klausimais.

Tai galite padaryti užpildydami parengtas formas, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.