Įmonių pertvarkymas

Įmonių pertvarkymas - bendrovių (UAB, AB įmonių pertvarkymas), bendrijų (TŪB, KŪB įmonių pertvarkymas), viešųjų įstaigų ir individualių imonių pertvarkymas.

Teisinė pagalba pertvarkant individualias įmones, kitus juridinius asmenis. Profesionalios teisinės konsultacijos visais pertvarkymo proceso metu kylančiais klausimais. JUDICO teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonių pertvarkymu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Rengiame visų teisinių formų juridinių asmenų pertvarkymo dokumentus ir atstovaujame Jūsų interesus visose įmonių pertvarkymo bei pakeistų dokumentų registracijos stadijose:

 • konsultuojame įmonių pertvarkymo klausimais
 • laikinai įtraukiame juridinio asmens pavadinimą į juridinių asmenų registrą
 • parengiame visus įmonės pertvarkymo procedūroms reikalingus dokumentus (sprendimus, įstatus, nuostatus, protokolus ir pan.)
 • viešai paskelbiame apie juridinio asmens pertvarkymą
 • atstovaujame Jūsų interesams visose pertvarkymo stadijose (pas notarą ir juridinių asmenų registre)

Įmonių pertvarkymas - kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus. Tai galite padaryti užpildydami parengtą formą, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Įmonių pertvarkymas - informacija apie procesą

Įmonių pertvarkymas - viena iš paprasčiausių (žr. pagrindinius įmonių pertvarkymo metu atliekamus veiksmus) verslo teisinės formos pakeitimo galimybių. Įmonės pertvarkymas nepakeičia jau įsteigto juridinio asmens teisinės formos, o pats juridinis asmuo dėl to nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta bei juridinio asmens kodas nepasikeičia (pvz. individuali įmonė (IĮ) tampa uždarąja akcine bendrove (UAB) ir pan.).

Pertvarkydami jau įsteigtą juridinį asmenį (individualią įmonę, ūkinę bendriją) į kitos teisinė formos juridinį asmenį (bendrovę (UAB ar AB), viešąją įstaigą), nesudėtingai galite pasiekti norimą rezultatą – sumažinti savo asmeninę atsakomybę verslo nesėkmės atveju, padidinti galimybes gauti didesnį pelną, pagerinti papildomo finansavimo ir investicijų tikimybę. Įmonių pertvarkymas gali užtikrinti tolesnio verslo tęstinumą.

Individuali įmonė ar ūkinė bendrija gali būti pertvarkoma į bendrovę (UAB ar AB), jeigu jos turimas turtas, atėmus visus įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei 10.000 LTL (uždarosios akcinės bendrovės atveju) arba 150.000 LTL (akcinės bendrovės atveju).

Individualių įmonių (IĮ) savininkai ir ūkinių bendrijų (TŪB ar KŪB) tikrieji nariai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad net ir pertvarkius įmonę (ar bendriją) į bendrovę (UAB ar AB), jos savininkas ar tikrasis narys trejus metus dar bus asmeniškai atsakingas pagal įmonės (ar bendrijos) prievoles, buvusias iki UAB ar AB įregistravimo.

Jei nesate tikri, ar įmonės pertvarkymas Jūsų atveju yra reikalingas, galite paskaityti mūsų paruoštą straipsnį apie verslo organizavimo formas bei jų palyginimus, arba kreiptis į mus ir mes Jums padėsime.

Įmonių pertvarkymas - galimi variantai (sąrašas nėra baigtinis):

 • individualių įmonių pertvarkymas gali būti į:
» bendrovę (UAB ar AB)

» viešąją įstaigą

 • UAB ir AB įmonių pertvarkymas gali būti į:
» ūkinę bendriją (TŪB ar KŪB)
» individualią įmonę (IĮ)

» viešąją įstaigą

 • bendrija (TŪB ar KŪB įmonių pertvarkymas) gali būti pertvarkoma į:
» bendrovę (UAB ar AB)
» individualią įmonę (IĮ)
» viešąją įstaigą

» labdaros ir paramos fondą

 • viešoji įstaiga gali būti pertvarkoma į:

» labdaros ir paramos fondą

Grįžti į viršų

 

Įmonių pertvarkymas - procesas

 

Pagrindiniai veiksmai pertvarkant individualią įmonę (IĮ)

į uždarąją akcinę bendrovę (UAB)
1
Parenkamas naujas pavadinimas

(dėl pavadinimo parinkimo žiūrėkite straipsnį Įmonės pavadinimas)

2
Sudaromas pertvarkomos įmonės balansas

(įmonės pertvarkymas bus galimas tik jei įmonės turtas, atėmus visus jos įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei 10.000 Lt (eilutė Nuosavas kapitalas įmonės balanse)

3

Jei bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas iš įmonės turto (nepiniginiais įnašais), turtas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo.

Jei bendrovės įstatinis kapitalas formuojamas įmonėje esančiais pinigais (piniginiais įnašais), turto vertinimo nereikia.

4
Pasirašomi dokumentai dėl pertvarkymo

(kiekvieno lapo apačioje dedamas parašas, o dokumento pabaigoje ranka rašomas vardas pavardė ir parašas):

 • sprendimas dėl pertvarkymo – min. 3 egz.;
 • įstatai - 3 egz.;
 • akcininkų sąrašas - min. 2 egz.

P.S. visi dokumentai gali būti atspausdinti ir pas mus

5

Viešai paskelbiama apie sprendimą pertvarkyti įmonę:

 • arba 3 kartus viešai (dažniausia dienraštyje; jei nėra nuostatų – respublikiniame, jei nuostatai yra – nurodytame nuostatuose) ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais;
 • arba 1 kartą viešai (dažniausia dienraštyje; jei nėra nuostatų – respublikiniame, jei nuostatai yra – nurodytame nuostatuose) ir pranešama visiems įmonės kreditoriams registruotais laiškais arba pasirašytinai.
6
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
įregistruojamas pertvarkomos įmonės statusas

(tą pačią dieną, kai pasirodo pirmasis viešas skelbimas)

7
Suderinamas laikas pas notarą

(pasirašymas pas notarą galimas ne anksčiau kaip po 14 dienų po paskutinio viešo skelbimo)

Rekomenduojame kreiptis į Vilniaus rajono 1 notarų biurą (Verkių g. 1 / Žalgirio g. 101, Vilnius. Tel. (8~5) 2752887)

8

Dokumentai pasirašomi pas notarą

Notarui reikia pateikti:

 • įmonės nuostatus (jei turi) ir įmonės registracijos pažymėjimą (jei turi);
 • sprendimą dėl pertvarkymo;
 • jei keičiasi buveinės adresas – patalpų savininko sutikimą dėl buveinės adreso suteikimo

(juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu; fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei patalpos yra įkeistos, turi būti pateiktas hipotekos kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas dėl patalpų buveinės adresui suteikimo);

 • įmonės balansą;
 • viešus skelbimus, kuriuose skelbta apie sprendimą pertvarkyti įmonę;
 • jei įmonės kreditoriams apie pertvarkymą pranešta raštu:
» kreditorių sąrašą paskelbimo apie pertvarkymą dienai;

» pašto siuntų dokumentus, įrodančius, kad kreditoriams pranešta apie pertvarkymą (kartu turi būti pridėta ir siųsto pranešimo kopija – forma);

 • pažymą, kad įmonių kreditoriai nesikreipė į įmonę dėl prievolių įvykdymo papildomo užtikrinimo, prievolių nutraukimo ar jų įvykdymo prieš terminą;
arba pažymą, kad įmonės kreditoriai kreipėsi dėl minėtų veiksmų į įmonę ir
prievolių įvykdymas kreditoriams buvo papildomai užtikrintas, prievolės buvo

nutrauktos arba įvykdytos prieš terminą;

 • naujus bendrovės įstatus - 3 egz.;
 • akcininkų sąrašą - min. 2 egz.;
 • savininko asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • vadovo asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kitus dokumentus (priklausomai nuo pertvarkomos įmonės ypatumų).
9 Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir pateikiami dokumentai tolesnei registracijai
10 Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės dokumentai (Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas apie bendrovę; įstatai)
11
Pasirinktoje įmonėje (rekomenduojame UAB „Vilpros investicija"),

pagaminamas bendrovės antspaudas

(užsakant antspaudą reikės turėti: Registrų centro Juridinių asmenų registro išduotą išrašą apie bendrovę; įstatus; sprendimą dėl bendrovės vadovo paskyrimo; įgaliojimą (jei antspaudą užsakinės ne bendrovės vadovas) ir asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.