Įmonės pavadinimas, pavadinimo sukūrimas

Įmonės pavadinimas ir pavadinimo sukūrimas, jo parinkimas. Teisinė pagalba sukuriant, parenkant, keičiant bei registruojant juridinio asmens pavadinimą. Atliekame pavadinimo patikrą ir įtraukimą į duomenų bazes. Profesionaliai ir greitai pakeičiame įsteigto juridinio asmens pavadinimą, sukuriame naują, atliekame visas pavadinimo keitimo bei registravimo procedūras. JUDICO teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su pavadinimo parinkimu, jo keitimu, pakeisto pavadinimo registracija susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas.

Tinkamai parinktas įmonės pavadinimas - tai raktas į Jūsų verslo sėkmę.

 

Įmonės pavadinimo sukūrimas

 

Kiekvienos įmonės veikla prasideda nuo pavadinimo parinkimo, kuris identifikuotų įmonę, padėtų įsitvirtinti tikslinėje rinkoje ir atkreiptų potencialių klientų dėmesį.

Ką Jums reikėtų žinoti renkantis įmonės pavadinimą?

Rinkti pavadinimą verslui toli gražu nėra paprasta. Štai keletas paprastų taisyklių, padėsiančių pasirinkti tinkamą Jūsų įmonės ar prekinio ženklo pavadinimą:

 

» Pavadinimas neturi prieštarauti teisės aktams, visuomenės interesams, moralės ir humaniškumo principams, viešajai tvarkai, neturi skambėti įžeidžiančiai

Įmonės pavadinimas (jei jis neatskirtas nuo prekinio ženklo) atspindės mintis ir jausmus, susijusius su Jūsų teikiama paslauga ar produktu. Klientai turėtų būti patenkinti, išgirdę įmonės pavadinimą. Tad kuriamas jis neturi kelti neigiamų emocijų ar minčių ir, iki kol bus sukurtas pavadinimo įvaizdis, kelti bent jau neutralius jausmus.

LR Civilinis kodeksas numato, kad pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų ir negali būti sudarytas tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) arba tik iš vietovardžio arba tik iš kitokio žodžio, neturinčio skiriamojo požymio.

Simbolinių pavadinimų darymą ir rašymą reglamentuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklių patvirtinimo".

Taisyklės numato, kad:

 • simboliniais pavadinimais gali eiti bendrinėje lietuvių kalboje vartojami žodžiai ir tam tikri žodžių junginiai (pvz.: „Vasara", „Kometa", „Baltoji lelija", „33 laipteliai", „Dviese");
 • galimi dirbtiniai simboliniai pavadinimai, gramatine sandara panašūs į lietuvių kalbos žodžius (pvz: „Rieduva"; „Sodra"; „Elmatronas", „Manselio langai");
 • simboliniais pavadinimais gali eiti antikinių (senovės graikų ir lotynų) kalbų žodžiai (pvz: „Judico", Lingua");
 • simboliniai pavadinimai nedaromi tik iš tiesioginę veiklos daiktų ar paslaugų rūšį nurodančio bendrinio žodžio (žodžių) (pvz: „Batai", „Pienas");
 • simboliniai pavadinimai nedaromi iš gyvenamųjų vietų vardų be papildomų žodžių (pvz.: „Vilnius");
 • simboliniai pavadinimai negali būti sudaryti iš nenorminių žodžių (arba su jais) ar nenorminės darybos būdu;
 • simboliniais pavadinimais nelaikytini tokie pavadinimai, kurių pagrindinis žodis yra įmonės, įstaigos ar organizacijos rūšinis pavadinimas (pvz.: „Joniškio pieninė").

Už šių taisyklių pažeidimus yra numatyta administracinė atsakomybė.

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato, kad Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais bei Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų dėl valstybinės kalbos vartojimo nevykdymas užtraukia įspėjimą arba baudą įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, pareigūnams ar kitiems nutarimų arba nurodymų nevykdantiems asmenims nuo 300 iki 600 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytą pažeidimą, užtraukia baudą nuo 600 iki 1500 litų.

 

» Patikrinkite, ar pavadinimas dar nėra registruotas Juridinių asmenų ar Prekių ženklų registruose.

Jūsų pavadinimas nebus registruojamas, jei jis sutampa su jau įregistruotais pavadinimais ar prekių ženklais, arba yra į juos klaidinančiai panašus.

 • Dėl pavadinimo atitikmens jau įregistruotiems ar laikinai rezervuotiems Lietuvos Respublikoje pavadinimams, galite pasitikrinti čia.
 • Dėl Lietuvoje registruotų prekių ženklų galite pasitikrinti čia.
 • Dėl Europos Sąjungoje registruotų prekių ženklų galite pasitikrinti čia.

Tam, kad būtumėte ramūs dėl pavadinimo tapatumo su jau įregistruotais (rezervuotais) pavadinimais ar prekių ženklais, UAB "JUDICO" gali pateikti prašymą VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui, kuris patikrins pasirinkto pavadinimo atitiktį jau įregistruotiems pavadinimams ar prekių ženklams bei 6 mėnesiams laikinai įtrauks Jūsų pasirinktą pavadinimą į duomenų bazę, kad kiti asmenys nebegalėtų tuo laikotarpiu juo pasinaudoti.

 

» Pavadinimas turėtų būti nesudėtingas, lengvai tariamas ir rašomas, kad klientai jį lengvai įsimintų.
Būtų gerai, jei pavadinimas gražiai skambėtų, kas aktualu su klientu bendraujant telefonu.
Rinkdami pavadinimą atkreipkite dėmesį į lietuviškas raides jame, kadangi jas nelabai patogu naudoti bendraujant su užsieniečiais bei naudojant internetinio puslapio adresuose.
Kurdami pavadinimą, atsargiai elkitės su sudėtingais žodžiais. Nėra blogai, jei pirmą kartą išgirdus pavadinimą bus prašoma jį pasakyti paraidžiui - taip padidinsite tikimybę nesunkiam pavadinimo atpažinimui ateityje. Kita vertus, per daug sudėtingas pavadinimas gali tapti dideliu trūkumu įvedant jį į rinką.

Didžiosiomis raidėmis parašytas pavadinimas užims daugiau vietos rašytiniame tekste ir labiau išsiskirs iš bendro konteksto.

 

» Pavadinimas turėtų būti trumpas (geriausia - iš vieno žodžiu), paprastas, tačiau originalus.
Nesiūlome rinktis pavadinimo, susidedančio iš trumpo kelių raidžių žodžio, kadangi juos labai nesunku imituoti (pvz. su prekiniu ženklu „ABC" galėtų pradėti varžytis prekinis ženklas „ACB").
Pavadinime galite naudoti ir žodžių junginį, tačiau jį turėtų sudaryti ne daugiau kaip 3 žodžiai, kitaip jis bus sunkiai įsimenamas ir sudėtingai pritaikomas rinkodaroje.

Puiku, jei pavadinimas veiklą apibūdina netiesiogiai, o asociacijų pagalba (pvz. "Snaigė").

 

» Pavadinimas turėtų atspindėti Jūsų įmonės veiklos sritį bei būti nesunkiai įsimenamas.
Potencialiam klientui lengviau rasti ir pasirinkti įmonę, kuomet jau iš pavadinimo yra suprantama, ką galima gauti, o ir pats pavadinimas tampa savotiška reklama - informacija apie paslaugą (pvz. "Lietuvos draudimas").
Kita vertus, venkite bendrinių paslaugos ar tam tikro produkto grupės pavadinimų, kurį lengvai galėtų pasisavinti ateinantys į rinką klastotojai arba kurie gali tiesiog pradingti tarp konkurentų. Jei pavadinimas ar prekinis ženklas tiesiog aprašys paslaugos ar tam tikro produkto grupės požymius, bus sunku uždrausti jį naudoti konkurentams. Šiuo atveju geriausia būtų rinktis išgalvotus žodžius arba žodžius, neturinčius ryšio su produktu ar paslauga. Tai aktualu ir tais atvejais, kuomet neketinate prisirišti prie konkrečios veiklos srities ir norite užsitikrinti veiklos lankstumą ateityje.
Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad naujai sukurti pavadinimai (išvestiniai žodžiai ar naujadarai) reikalauja jų įvedimo į rinką bei papildomų išlaidų reklamoms.

Smulkiajam verslui nėra svarbu atskirti įmonės ir produkto (prekinio ženklo) pavadinimus - naudojamas prekinis ženklas gali sutapti su įmonės pavadinimu. Atskyrimas šiuo atveju daugiau klaidintų, be to pačioje pradžioje reikėtų reklamuoti abudu pavadinimus.

 

» Įsitikinkite, kad pavadinimas neturi neigiamos prasmės išvertus jį į kitas kalbas, kadangi bendraujant su užsienio partneriais ir klientais tai gali sukelti neigiamą Jūsų įmonės vertinimą.

 

» Jei pavadinime vartosite savo ar partnerių vardus (pavardes), nepamirškite, kad ateityje partnerystės gali ir nelikti (Jūs ar Jūsų partneris nuspręs palikti verslą), ko pasekoje pavadinimo ar prekinio ženklo naudojimas gali pasidaryti nebeįmanomas. Be to, vartojant vardus (pavardes) yra susiduriama su konkuravimo problemomis - yra sunku uždrausti kitiems asmenims naudoti tokį patį ar panašų savo vardą (pavardę) prekiniame ženkle ar pavadinime.
Vardus (pavardes) siūloma vartoti, kai žmogaus vardas yra gerai žinomas ir dėl to turi vertę.

 

» Jeigu pavadinime ketinate vartoti trumpąjį valstybės pavadinimą „Lietuva", pagal „Juridinių asmenų registro nuostatus" steigiamas juridinis asmuo turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų:

 • juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į kito jo steigiamo arba įsteigto juridinio asmens, kurio vienintelis steigėjas ar dalyvis yra šis juridinis asmuo, pavadinimą;
 • juridinio asmens, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, visas pavadinimas su skiriamaisiais žodžiais perkeliamas į šio juridinio asmens steigiamo arba įsteigto filialo arba atstovybės pavadinimą;
 • juridinis asmuo, kurio pavadinime jau vartojamas Lietuvos vardas, keičia pavadinimą;
 • juridinis asmuo ne mažiau kaip pusėje Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų yra įsteigęs filialus ar atstovybes;
 • juridinio asmens filialą, atstovybę steigia ar yra įsteigęs užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija;
 • užsienio juridinis asmuo ar kita organizacija steigia ar yra įsteigusi juridinį asmenį ir jo pavadinime Lietuvos vardą vartoja kartu su steigėjo ar dalyvio pavadinimu;
 • juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 3 Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys;
 • juridinio asmens steigėjai ar dalyviai yra ne mažiau kaip 30 fizinių asmenų;
 • steigiamas arba įsteigtas juridinis asmuo pavadinime Lietuvos vardą vartoja norėdamas nurodyti geografinę Lietuvos teritorijos dalį, kurioje jis veiks ar veikia, ir tai yra įtvirtinęs savo steigimo dokumentuose;
 • juridinis asmuo yra tradicinė Lietuvos religinė bendruomenė, bendrija ar centras, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtas juridinis asmuo ar kita valstybės pripažinta religinė bendrija.

Jeigu pavadinime ketinate vartoti žodį „katalikų", pagal „Juridinių asmenų registro nuostatus" turite gauti rašytinį Katalikų Bažnyčios vadovybės (vyskupo) sutikimą.

 

» Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, ar lengvai potencialūs klientai ras Jūsų įmonę internete ir ar Jūsų pasirinktas pavadinimas (prekinis ženklas) dar nėra užimtas internetinėje erdvėje. Pasitikrinti dėl pavadinimo (prekinio ženklo) užimtumo internetinėje erdvėje galite čia.

Grįžti į viršų

 

Mūsų specialistai Jums padės parinkti įmonės ar prekės ženklo pavadinimą, o mūsų teisininkai profesionaliai ir greitai atliks jo patikrą bei įtrauks į VĮ Registrų centro duomenų bazę.

Paruošime visus reikiamus dokumentus bei atliksime visus veiksmus, reikalingus jau įsteigto juridinio asmens pavadinimo pakeitimui.

Kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus.

Tai galite padaryti užpildydami parengtas formas, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.