Vekselis, vekselio forma ir reikalavimai vekseliui

Vekselis (paprastasis, įsakomasis), reikalavimai vekseliui, vekselio forma (paprastasis vekselis). JUDICO paruoš vekselių formas (vekselio pavyzdį - paprastojo ar įsakomojo), išsiųs reikiamus pranešimus dėl vekselių apmokėjimo bei atstovaus Jūsų interesams pas notarus (atliekant vekselių protestavimą bei vykdomųjų įrašų išdavimą), antstolius (vykdant priverstinį išieškojimą), teisme (pripažįstant skolą pagal vekselį).

Kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes, atsižvelgdami į Jūsų poreikius bei situaciją, padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus.
Tai galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt),
telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

 

Kam Jums papildomai mokėti už tai, ką mes ir taip galime pasiūlyti nemokamai?

Esame savo srities profesionalai, tad mums svarbiausia – produktyvumas ir greitis. Jei pateikiama informacija leidžia Jums išspręsti kilusius klausimus, džiaugiamės galėdami padėti.

Jei Jums kyla papildomų klausimų – negaiškite savo brangaus laiko ieškodami abejotinos kilmės informacijos ir tiesiog susisiekite su mumis.

 

Vekselis

(paprastasis ir įsakomasis)

 

Praktiniai patarimai ir rekomendacijos naudojimui

Šiame straipsnyje pateiksime Jums informaciją ir patarimus, kurie padės greitai ir teisingai užpildyti vieną iš šiuo metu populiariausių skolos vertybinių popierių – vekselį.

Plačiau apie patį vekselį, jo išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo ir kitus įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius galite paskaityti atsiskaitymą vekseliais reglamentuojančiuose teisės aktuose:

Turinys:

» Vekselių formos ir pranešimų dėl apmokėjimo formos

» Ar Jums reikalingas būtent vekselis?
* vekselio sąvoka
* vekselio panaudojimo galimybės

* vekselio privalumai

» Ar žinote, kaip teisingai užpildyti paprastąjį vekselį?

» Ar žinote, ką turite daryti suėjus mokėjimo terminui arba nusprendus pateikti vekselį apmokėti?

» Ar žinote, ką daryti, jei su Jumis neatsiskaito?

 

Ar Jums reikalingas būtent vekselis?

Sąvoka

Vekselis – tai skolos vertybinis popierius, kuriuo jį išrašęs asmuo:

 • arba įsipareigoja pats sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui (paprastasis (solo) vekselis),
 • arba įpareigoja kitą asmenį sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui (įsakomasis (trata) vekselis).

Vekselio atsiradimo pagrindas yra jo išrašymas. Išrašydamas vekselį, jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems – vekselio gavėjui, mokėtojui. Kartu sukuriamas ir naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuris gali būti laisvai perleidžiamas kitiems asmenims.

Vekselio panaudojimo galimybės

Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Vekselio išrašymas – vienas iš būtų greitai, paprastai ir be papildomų išlaidų:

» įforminti pinigų skolinimą

Be vekselio išrašymo, pinigų skolinimas gali būti įformintas ir tarp šalių sudaryta paskolos sutartimi. Paskolos sutarties sudarymas aktualus tuomet, kai pinigų skolinimas yra užtikrinamas turto įkeitimu ar hipoteka, papildomais garantiniais raštais ar draudimu.

Nepatariama vien vekseliais įforminti dideles paskolas ar skolas, kadangi skolininkas gali bandyti ginčyti savo parašo tikrumą vekselyje, delsti atsiskaityti, slėpti turimą turtą nuo antstolių ar paprasčiausiai nebeturėti pakankamai turto, kad galėtų atsiskaityti.

» papildomai apdrausti jau esamą prievolę (įsipareigojimą)

Ši papildoma garantija ypač aktuali tais atvejais, kai prievolė (įsipareigojimas) nėra apdraudžiama jokiomis kitomis priemonėmis).
Taip išrašant vekselius, pačiame vekselyje, arba papildomame susitarime tarp šalių, pažymėkite, kad vekselis skirtas esamos prievolės (įsipareigojimo) apdraudimui. Prievolę įvykdžius nepamirškite sunaikinti ir pasirašyto vekselio, arba paprašyti vekselio turėtojo (kreditoriaus) pažymėti vekselyje, kad prievolė (įsipareigojimas), kurios pagrindu buvo išrašytas vekselis, yra pilnai įvykdyta. Kitu atveju skolininkui gali tekti prievolę (įsipareigojimą) įvykdyti antrą kartą, t.y. papildomai apmokėti dar ir išrašytą vekselį.

Kur kas veiksmingesnės ir populiaresnės prievolių užtikrinimo formos – turto įkeitimas ar hipoteka, garantiniai raštai, rizikos draudimas, turto pardavimas su atpirkimo teise ir pan.

» įforminti esamą skolą bei atidėti mokėjimus

Vekseliu galima įforminti skolinį įsipareigojimą už gaunamas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus tiekėjams, paslaugų ar darbų atlikėjams.

Be vekselio išrašymo tai galima padaryti skolų suderinimo aktais ir papildomais susitarimais tarp šalių, ar tiesiog paskolos sutartimi.

» atlikti įvairius kitus atsiskaitymus bei užskaitas

Vekseliu galima atsiskaityti už prekes, suteikti komercinį kreditą ir pan.

Vekselio privalumai

Vekselio privalumai, lyginant jį su įprastu skolos dokumentu (skolos rašteliu ar paskolos sutartimi):

» Vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka (t.y. ne teismo proceso metu, kuris užtrunka pakankamai ilgai). Notaras greitai bei paprastai išduoda vykdomąjį įrašą, su kuriuo galite iš karto kreiptis į antstolius dėl priverstinio išieškojimo iš skolininko turto.

» Vekseliu yra įforminamas besąlygiškas pasižadėjimas nustatytais terminais grąžinti skolą. Vekselyje nebūtina nurodyti jo išdavimo priežasties, be to, vekselyje negali būti numatytų jokių papildomų mokėjimo išlygų – yra tiesiog įsipareigojimas (ar įpareigojimas) sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Papildomai tai reiškia ir tai, jog vekselio davėjas negali ginčyti vekselio remdamasis tuo, kad jo ir vekselio davėjo nesiejo kokie nors prievoliniai (sutartiniai) santykiai.

» Vekselyje galimas kitų asmenų laidavimas visai sumai arba jos daliai. Tai aktualu tuomet, kai nepasitikima mokėtojo finansinėmis galimybėmis. Šiuo atveju tame pačiame vekselyje laiduotojai garantuoja savo turtu, kad vekselyje nurodyta pinigų suma bus sumokėta.

» Grąžinti sumą gali būti įpareigotas ir kitas asmuo.

» Galima atlygintinai ar neatlygintinai perleisti (indosuoti) vekselį kitiems asmenims ar ūkio subjektams. Dėl to vekselis gali būti gana paprastai naudojamas kaip mokėjimo priemonė atsiskaitant ne grynaisiais pinigais, įskaitant tarpusavio skolas, atgaunant skolą iš kitų asmenų prieš vekselyje nustatytus terminus ir pan.

» Vekseliu kartu gali būti įsipareigojama sumokėti ir palūkanas, kurios dažniausiai įskaičiuojamos į bendrą gražintiną sumą.

Grįžti į viršų

Ar žinote, kaip teisingai užpildyti paprastąjį vekselį?

Tik teisingai, laikantis teisės aktų reikalavimų, užpildytas vekselis turi teisinę galią ir gali būti pateiktas priverstiniam išieškojimui.

Neišsiplėsime plačiai nagrinėdami atskirų vekselio sudedamųjų dalių požymių. Šioje dalyje pateiksime pagrindinius reikalavimus, kurių turi būti laikomasi pildant populiariausią – paprastąjį (solo) vekselį.

 

Išrašant vekselius neprivalu naudoti specialius blankus – vekselis gali būti surašytas ant paprasto popieriaus lapo mašinėle ar ranka. Vekselis nėra tvirtinamas notariškai.

Paprastajame vekselyje privalo būti visi numatyti rekvizitai, priešingu atveju toks dokumentas nebus laikomas vekseliu (dėl vekselio formos su privalomais rekvizitais spauskite čia - "Vekselio forma"):

1) žodžiai "paprastasis vekselis" tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas

2) besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą

Suma įrašoma skaitmenimis ir žodžiais. Vekselio suma yra neribojama. Prie sumos turi būti nurodytas ir valiutos kodas.

3) mokėjimo terminas

Atkreipkite dėmesį į tai, kad jei vekselyje bus nurodytas kitoks mokėjimo terminas arba vienas po kito einantys mokėjimo terminai – tai daro vekselį negaliojančiu.

Galimi mokėjimo terminai

Mokėtinas jį pateikus
Konkreti mokėjimo data nėra nustatyta ar kitaip nurodyta. Pagal vekselį mokama tada, kai vekselio turėtojas to pareikalauja, t.y. pateikia vekselį mokėtojui. Pateikimui apmokėti įstatymas nustato vienerių metų terminą nuo vekselio išrašymo dienos, jei vekselyje nenustatyta kitaip.

Šis terminas bus taikomas ir tuo atveju, jei vekselyje nenurodysite jokio mokėjimo termino.

Nustačius šį terminą, vekselyje gali būti papildomai nustatytas sutartų palūkanų procentas ir už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos.

Mokėtinas per tam tikrą laiką po pateikimo

Mokėjimo data nėra apibrėžta konkrečia data, tačiau nustatomas terminas, per kurį po vekselio pateikimo mokėtojui, vekselio turėtojui turės būti sumokėta pinigų suma. Pateikimui apmokėti įstatymas nustato vienerių metų terminą nuo vekselio išrašymo dienos, jei vekselyje nenustatyta kitaip.

Nustačius šį terminą, vekselyje gali būti papildomai nustatytas sutartų palūkanų procentas ir už vekselio sumą skaičiuojamos palūkanos.

Mokėtinas per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos

Mokėjimo data nustatoma konkrečiu terminu, per kurį vekselis turi būti apmokėtas. Terminas gali būti nustatytas dienomis, savaitėmis, mėnesiais.

Nustačius šį terminą, vekselyje palūkanų procentas negali būti numatytas. Šalių susitarimu palūkanos gali būti įskaičiuotos į bendrą vekselio sumą ir sumokamos suėjus vekselio mokėjimo terminui kartu su visa skola.

Mokėtinas nustatytą dieną

Nurodoma tiksli mokėjimo data, kurią vekselis turi būti apmokėtas

Nustačius šį terminą, vekselyje palūkanų procentas negali būti numatytas. Šalių susitarimu palūkanos gali būti įskaičiuotos į bendrą vekselio sumą ir sumokamos suėjus vekselio mokėjimo terminui kartu su visa skola.

4) mokėjimo vieta

Vieta, kurioje turi būti sumokėta vekselyje nurodyta pinigų suma. Tai gali būti:

 • vekselio davėjo gyvenamosios vietos (buveinės) adresas;
 • kito asmens gyvenamosios vietos (buveinės) adresas;
 • sąskaitos numeris ir/arba kredito įstaigos pavadinimas bei adresas, jei vekselio davėjas įsipareigoja pinigus sumokėti kredito įstaigoje.

5) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta
Nurodomas vekselio turėtojo (asmens, kuriam bus sumokėta vekselyje nurodyta suma) vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens kodas arba juridinio asmens kodas.

Nurodomas vekselio turėtojo gyvenamosios vietos adresas ar juridinio asmens buveinės adresas, arba adresas korespondencijai. Nurodomas adresas nebūtinai turi sutapti su deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba registruotu buveinės adresu. Svarbiausia, kad tuo adresu būtų galima rasti vekselio turėtoją.

6) išrašymo vieta ir data
Tiksli data, kada vekselis pasirašomas.

Nurodoma vietovė, kurioje vekselis pasirašomas – miestas, arba miestas bei tikslus buveinės (gyvenamosios vietos) adresas.

7) išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas
Nurodomas vekselio davėjo (asmens, kuris įsipareigoja sumokėti vekselyje nurodytą sumą) vardas, pavardė arba pavadinimas; asmens kodas arba juridinio asmens kodas.

Taip pat turi būti nurodytas vekselio davėjo gyvenamosios vietos adresas ar juridinio asmens buveinės adresas, arba adresas korespondencijai. Nurodomas adresas nebūtinai turi sutapti su deklaruotos gyvenamosios vietos adresu arba registruotu buveinės adresu. Svarbiausia, kad tuo adresu būtų galima rasti vekselio davėją.

Pasirašant, siūlome nepasiriboti vien vekselio davėjo parašu, bet paprašyti, kad vekselio davėjas savo ranka įrašytų visą savo vardą, pavardę bei šalia pasirašytų – ginčo atveju bus lengviau atlikti rašysenos ekspertizę. Jei vekselio davėjas yra juridinis asmuo (įmonė), būtų gerai, jei prie parašo būtų uždėtas ir to juridinio asmens (įmonės) antspaudas.

Jei vekselį pasirašo fizinis asmuo, patartume įrašyti vekselyje sąlygą, kad visos vekselio sumos apmokėjimas yra užtikrinamas sutuoktinio laidavimu. Sutuoktinis tokiu atveju taip pat turėtų pasirašyti vekselio apačioje. Skolos negrąžinimo atveju taip apsisaugosite nuo turto dalybų tarp sutuoktinių.

Grįžti į viršų

 

Ar žinote, ką turite daryti suėjus mokėjimo terminui arba nusprendus pateikti vekselį apmokėti?

Suėjus mokėjimo terminui arba nusprendus pateikti vekselį apmokėti, vekselis turi būti pateiktas apmokėti.

Jei tai paprastasis vekselis ir jis:

Jei paprastasis vekselis mokėtinas jį pateikus, turite pareikalauti mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikti vekselį mokėtojui vizuoti.

Jei pateikimo apmokėti terminas vekselyje nėra sutrumpintas ar pratęstas, pareikalauti vekselyje nurodytos sumos privalote per 1 metus nuo vekselio išrašymo dienos.

Tinkamas pareikalavimas yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas apmokėti (vizuoti) pasirašytinai (vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei mokėtojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas mokėtojo verslo patalpose mokėtojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku su įteikimu. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju;
 • pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį;
 • jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei vekselio apmokėjimas yra užtikrintas laidavimu, per 4 darbo dienas po reikalavimo pateikimo vekselio mokėtojui, turite pranešti laiduotojui.

Tinkamas pranešimas laiduotojui yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas pasirašytinai (laiduotojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei laiduotojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas laiduotojo verslo patalpose laiduotojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas laiduotojui siunčiamas registruotu laišku su įteikimu. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu laiduotojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su laiduotoju;
 • pranešimas laiduotojui įteikiamas per antstolį;
 • jei laiduotojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas laiduotojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai laiduotojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei paprastasis vekselis mokėtinas per tam tikrą laiką po pateikimo:

1) turite pareikalauti mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikti vekselį mokėtojui vizuoti.

Jei pateikimo apmokėti terminas vekselyje nėra sutrumpintas ar pratęstas, pareikalauti vekselyje nurodytos sumos privalote per 1 metus nuo vekselio išrašymo dienos.

Tinkamas pareikalavimas yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas apmokėti (vizuoti) pasirašytinai (vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei mokėtojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas mokėtojo verslo patalpose mokėtojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku su įteikimu. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju;
 • pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį;
 • jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

2) turite laukti vekselyje nurodytą atidėtą mokėjimo terminą, per kurį mokėtojas turi teisę sumokėti vekselyje nurodytą sumą.

3) paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas turite mokėtojui pateikti vekselį apmokėti:

Tinkamas pateikimas apmokėti yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas apmokėti pasirašytinai (vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei mokėtojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas mokėtojo verslo patalpose mokėtojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju;
 • pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį;
 • jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei vekselio apmokėjimas yra užtikrintas laidavimu, per 4 darbo dienas po 3. punkte nurodyto vekselio pateikimo apmokėti, turite pranešti laiduotojui.

Tinkamas pranešimas laiduotojui yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas pasirašytinai (laiduotojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei laiduotojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas laiduotojo verslo patalpose laiduotojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas laiduotojui siunčiamas registruotu laišku su įteikimu. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu laiduotojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su laiduotoju;
 • pranešimas laiduotojui įteikiamas per antstolį;
 • jei laiduotojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas laiduotojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai laiduotojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei paprastasis vekselis mokėtinas per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos, paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas turite mokėtojui pateikti vekselį apmokėti.

Tinkamas pateikimas apmokėti yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas apmokėti pasirašytinai (vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei mokėtojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas mokėtojo verslo patalpose mokėtojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju;
 • pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį;
 • jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei vekselio apmokėjimas yra užtikrintas laidavimu, per 4 darbo dienas po 3 vekselio pateikimo apmokėti, turite pranešti laiduotojui.

Tinkamas pranešimas laiduotojui yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas pasirašytinai (laiduotojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei laiduotojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas laiduotojo verslo patalpose laiduotojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas laiduotojui siunčiamas registruotu laišku. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu laiduotojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su laiduotoju;
 • pranešimas laiduotojui įteikiamas per antstolį;
 • jei laiduotojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas laiduotojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai laiduotojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei paprastasis vekselis mokėtinas nustatytą dieną, paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas turite mokėtojui pateikti vekselį apmokėti:

Tinkamas pateikimas apmokėti yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas apmokėti pasirašytinai (vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei mokėtojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas mokėtojo verslo patalpose mokėtojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju;
 • pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį;
 • jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Jei vekselio apmokėjimas yra užtikrintas laidavimu, per 4 darbo dienas po vekselio pateikimo apmokėti, turite pranešti laiduotojui.

Tinkamas pranešimas laiduotojui yra (pasirinktinai):
 • vekselio pateikimas pasirašytinai (laiduotojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo). Jei laiduotojas yra darbdavys arba juridinis asmuo, tinkamu įteikimu laikomas įteikimas laiduotojo verslo patalpose laiduotojui dirbantiems asmenims;
 • pranešimas laiduotojui siunčiamas registruotu laišku. Tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu laiduotojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su laiduotoju;
 • pranešimas laiduotojui įteikiamas per antstolį;
 • jei laiduotojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas laiduotojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai laiduotojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Grįžti į viršų

 

Ar žinote, ką daryti, jei su Jumis neatsiskaito?

Jei su Jumis neatsiskaitoma, vekselio turėtojas turėtų nedelsiant kreiptis į notarą.

Tik notarai turi teisę vekselius protestuoti ir atlikti vykdomuosius įrašus vekseliuose.

 

Jei vekselis yra NE-PROTESTUOTINAS (t.y. vekselyje yra įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų" ar „neprotestuotinas" arba įrašyti kiti atitinkamos reikšmės žodžiai) ir jei aukščiau nurodytus veiksmus dėl paprastojo vekselio pateikimo apmokėti įvykdėte tinkamai, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo galite per 1 metus nuo mokėjimo termino pabaigos.

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas suteikia teisę vekselio turėtojui papildomai reikalauti 6 % dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo mokėjimo termino pabaigos, taip pat galite reikalauti kompensuoti visas išlaidas, susijusias su vekselio protestavimu, pranešimų siuntimu ir kitas pagrįstas išlaidas. Apie tai informuokite notarą, pas kurį ketinate daryti vykdomąjį įrašą.

Vykdomojo įrašo išdavimas pas notarą Jums kainuos nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos (tačiau ne mažiau kaip 50 LTL).

Jei išieškojimą norėsite vykdyti kitose šalyse, Jums gali prireikti ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo, kurį Jums išduos tas pats notaras. Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimas pas notarą Jums kainuos nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos (tačiau ne mažiau kaip 50 LTL).

 

Jei vekselis yra PROTESTUOTINAS (t.y. vekselyje nėra įrašytos sąlygos „grąžinti be išlaidų" ar „neprotestuotinas" arba kitų atitinkamos reikšmės žodžių), išieškojimo procesas tampa sudėtingesnis ir susideda iš dviejų etapų – vekselio protestavimo ir vykdomojo įrašo atlikimo.

Pats vekselio protestavimas – tai oficialus patvirtinimas, kad nustatytu laiku vekselis nebuvo akceptuotas (vizuotas) arba apmokėtas. Vekselio protestavimą atlikti privalote laiku, kitu atveju skolą galėsite išsireikalauti nebent teismo keliu.

Jei protestuotinas paprastasis vekselis:

» mokėtinas jį pateikus, ir mokėtojas atsisako vizuoti (priimti apmokėjimui) paprastąjį vekselį, į notarą privalote kreiptis iš karto. Notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikėte vekselį mokėtojui vizuoti.

» mokėtinas per tam tikrą laiką po pateikimo, ir mokėtojas atsisako vizuoti (priimti apmokėjimui) paprastąjį vekselį, į notarą privalote kreiptis iš karto. Notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikėte vekselį mokėtojui vizuoti.

» mokėtinas per tam tikrą laiką po pateikimo, ir mokėtojas vizavo paprastąjį vekselį, tačiau suėjus mokėjimo terminui atsisakė apmokėti vekselį, į notarą privalote kreiptis paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas. Notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikėte vekselį mokėtojui vizuoti, ir pateikėte vekselį apmokėti suėjus mokėjimo terminui.

» mokėtinas per tam tikrą laiką nuo išrašymo dienos ir, suėjus mokėjimo terminui, mokėtojas atsisakė apmokėti vekselį, į notarą privalote kreiptis paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas. Notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikėte vekselį apmokėti suėjus mokėjimo terminui.

» mokėtinas nustatytą dieną ir, suėjus mokėjimo terminui, mokėtojas atsisakė apmokėti vekselį, į notarą privalote kreiptis paskutinę mokėjimo termino dieną arba per 2 po jos einančias darbo dienas. Notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t.y. pateikėte vekselį apmokėti suėjus mokėjimo terminui.

Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas suteikia teisę vekselio turėtojui papildomai reikalauti 6 % dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo mokėjimo termino pabaigos, taip pat galite reikalauti kompensuoti visas išlaidas, susijusias su vekselio protestavimu, pranešimų siuntimu ir kitas pagrįstas išlaidas. Apie tai informuokite notarą, pas kurį ketinate daryti vykdomąjį įrašą.

Vekselio protestavimas pas notarą Jums kainuos nuo 50 iki 100 Lt.
Vykdomojo įrašo išdavimas pas notarą Jums kainuos nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos (tačiau ne mažiau kaip 50 LTL).

Jei išieškojimą norėsite vykdyti kitose šalyse, Jums gali prireikti ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo, kurį Jums išduos tas pats notaras. Europos vykdomojo rašto pažymėjimo išdavimas pas notarą Jums kainuos nuo 0,3 iki 0,5 procento nuo išieškomos sumos (tačiau ne mažiau kaip 50 LTL).

Grįžti į viršų

 

Vekselių formos ir pranešimų dėl apmokėjimo formos

Kam Jums papildomai mokėti už tai, ką mes ir taip galime pasiūlyti nemokamai?

Esame savo srities profesionalai, tad mums svarbiausia – produktyvumas ir greitis. Jei pateikiama informacija leidžia Jums išspręsti kilusius klausimus, džiaugiamės galėdami padėti.

Jei Jums kyla papildomų klausimų – negaiškite savo brangaus laiko ieškodami abejotinos kilmės informacijos ir tiesiog susisiekite su mumis.

Paprastųjų neprotestuotinų vekselių formos:

* šie dokumentai be išankstinio JUDICO sutikimo negali būti viešai skelbiami ar perduodami kitiems asmenims siekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų. Tinklalapio turinys gali būti cituojamas nurodant šaltinį ir laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų bei šio tinklalapio naudojimosi sąlygų.

Pranešimų formos:

* šie dokumentai be išankstinio JUDICO sutikimo negali būti viešai skelbiami ar perduodami kitiems asmenims siekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų. Tinklalapio turinys gali būti cituojamas nurodant šaltinį ir laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų bei šio tinklalapio naudojimosi sąlygų.

Dėl visų kitų vekselių formų bei pranešimų kreipkitės į JUDICO ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus bei paruošime visus reikiamus dokumentus.

 

JUDICO teisininkai, atsižvelgdami į Jūsų poreikius bei situaciją, padės Jums paruošti tinkamą vekselio formą, išsiųsti reikiamus pranešimus bei atstovauti Jūsų interesams pas notarus (atliekant vekselių protestavimą bei vykdomųjų įrašų išdavimą) ar antstolius (vykdant priverstinį išieškojimą).

Paruošime visus reikiamus dokumentus bei atliksime visus tolesnius veiksmus!

Kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus.

Tai galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt),
telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.