Akcininkų sąrašas

Akcininkų sąrašas privalomas visoms uždarosioms akcinėms bendrovėms. Siekdami palengvinti akcininkų sąrašo sudarymą, pateikiame Jums UAB „JUDICO" parengtą akcininkų sąrašo formą su pildymo instrukcija.

 

Akcininkų sąrašus privalote pateikti juridinių asmenų registrui

 

LR akcinių bendrovių įstatymo (2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835) 78 str. numato, kad visos uždarosios akcinės bendrovės juridinių asmenų registrui privalo pateikti sudarytus akcininkų sąrašus. Pažymime, kad už bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą ir jo pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui yra atsakingas bendrovės vadovas.

Siekdami palengvinti akcininkų sąrašo sudarymą, pateikiame Jums UAB „JUDICO" parengtą sąrašo formą su jos pildymo instrukcija.

Akcininkų sąrašai sudaromi nedelsiant po dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale, gavimo, vadovaujantis „Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis" (LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimas Nr. 1041). Visi įrašai akcininkų sąraše turi atitikti įrašus bendrovės akcininkų – nematerialių akcijų savininkų – asmeninių vertybinių popierių sąskaitose ar materialių akcijų savininkų registravimo žurnale.

Dėl detalesnės informacijos akcininkų sąrašo sudarymo, pildymo ar pateikimo klausimais galite kreiptis tiesiogiai į UAB „JUDICO".

 

Dokumentai atsisiuntimui:

Kam Jums papildomai mokėti už tai, ką mes ir taip galime pasiūlyti nemokamai?

Esame savo srities profesionalai, tad mums svarbiausia – produktyvumas ir greitis. Jei pateikiama informacija leidžia Jums išspręsti kilusius klausimus, džiaugiamės galėdami padėti.

Jei Jums kyla papildomų klausimų – negaiškite savo brangaus laiko ieškodami abejotinos kilmės informacijos ir tiesiog susisiekite su mumis.

 

* šis akcininkų sąrašas ir jo pildymo instrukcija be išankstinio UAB „JUDICO" sutikimo negali būti viešai skelbiami ar perduodami kitiems asmenims siekiant tiesioginių ar netiesioginių komercinių tikslų. Tinklalapio turinys gali būti cituojamas nurodant šaltinį ir laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų bei šio tinklalapio naudojimosi sąlygų.

 

Sąrašo pildymo instrukcija:

Akcininkų sąrašo data

Įrašoma data, kada akcininkų sąrašas sudarytas (pvz. šios dienos data).

Akcijų įsigijimo data
Įrašoma konkretaus skaičiaus ir klasės akcijų įsigijimo data, kuri gali būti:
» bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre data, jei:
    * akcijos įgytos steigimo sutarties (akto) pagrindu
    * akcijos įgytos padidinus įstatinį kapitalą
    * akcijos įgytos pakeitus akcijų klasę
    * akcijos įgytos reorganizavimo, atskyrimo ar bendrovės pertvarkymo atveju
» sutarties, sandorio, kito dokumento data, jei:
    * akcijos įgytos sandorio pagrindu
    * akcijos įgytos priėmimo – perdavimo akto pagrindu
    * akcijos įgytos teismo sprendimo pagrindu
    * akcijos įgytos paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu

    * akcijos įgytos kito dokumento, patvirtinančio asmens nuosavybės teisę į akcijas, pagrindu

Akcijų perleidimo data
Įrašoma konkretaus skaičiaus ir klasės akcijų perleidimo data, kuri gali būti:
» bendrovės įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre data, jei:
    * nuosavybės teisės į akcijas prarastos sumažinus įstatinį kapitalą
    * nuosavybės teisės į akcijas prarastos pakeitus akcijų klasę
    * nuosavybės teisės į akcijas prarastos reorganizavimo, atskyrimo, bendrovės pertvarkymo ar
       bendrovės likvidavimo atveju
» sutarties, sandorio, kito dokumento data, jei:
    * akcijos perleistos sandorio pagrindu
    * akcijos perleistos priėmimo – perdavimo akto pagrindu
    * akcijos perleistos teismo sprendimo pagrindu
    * akcijos perleistos ar nuosavybės teisės į akcijas prarastos kito dokumento pagrindu
 
Akcininkų sąrašą pasirašantis asmuo

Akcininkų sąrašą pasirašo bendrovės vadovas

 

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.