Naudojimosi salygos

Naudojimosi interneto tinklalapiu (www.judico.lt) sąlygos

 

1. Bendroji dalis

Naudodamiesi šiame interneto tinklalapyje esančia informacija ar paslaugomis, Jūs sutinkate laikytis šių naudojimosi interneto tinklalapiu sąlygų.

2. Atsakomybės apribojimas

Tinklalapyje esanti informacija, tame tarpe ir publikacijos, yra pateikiama informavimo tikslais ir negali būti vertinama bei naudojama kaip teisinė konsultacija ar profesionalus patarimas.
Šiame tinklalapyje publikuojama informacija ar nuorodos paimti iš šaltinių, kuriuos laikome patikimais, tačiau UAB "JUDICO" neduoda jokių garantijų ar patvirtinimų, kad pateikiama informacija yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Atsižvelgiant į tai, kad tinkalapyje pateikiama informacija gali neatitikti esamos situacijos, nepatariame imtis jokių veiksmų ar nuo jų susilaikyti, remiantis vien šiame tinkalapyje pateikiama informacija. Dėl bet kokių konsultacijų ar teisinių patarimų kreipkitės tiesiogiai į UAB "JUDICO".

Tinklalapyje publikuojama informacija gali būti pakeista arba pašalinta iš tinklalapio be išankstinio įspėjimo.

3. Autorių teisės ir prekių ženklai

UAB „JUDICO" išsaugo autorių teises © ir visas kitas teises į tinklalapį. Tinklalapio turinio ar jo dalies atgaminimas, publikavimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai UAB „JUDICO" suteikia tam leidimą. Šie draudimai netaikomi saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai atliekama asmeninio naudojimo tikslais. Tinklalapio turinys gali būti cituojamas nurodant šaltinį ir laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Tinklalapyje esantys UAB „JUDICO" logotipai ar kiti prekiniai ženklai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško UAB „JUDICO" sutikimo.

4. Taikoma teisė

Teisiniams santykiams pagal šias naudojimosi interneto tinklalapiu sąlygas yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.