Įmonių steigimas. Steigimo dokumentai

Įmonių steigimas, įmonių steigimo dokumentai: individualių įmonių steigimas, UAB įmonių steigimas, asociacijos, viešosios įstaigos, kitų įmonių steigimas (žr. pagrindinius įmonių steigimo metu atliekamus veiksmus) bei įmonių steigimo dokumentų parengimas.

Teisinė pagalba steigiant, įregistruojant juridinius asmenis (individualių įmonių steigimas, UAB, AB įmonių steigimas, ūkinės bendrijos steigimas, asociacijos steigimas, viešosios įstaigos, kitų juridinių asmenų steigimas).

JUDICO teikia teisinę pagalbą ir verslo konsultacijas visais su įmonės steigimu ir įregistravimu susijusiais klausimais. Ilgametė mūsų teisininkų ir kitų sričių specialistų patirtis bei kasdienė praktika garantuoja Jums kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas. Užtikriname, kad įmonių steigimas ir procedūriniai veiksmai atitiks visus standartus.

Patikimas įmonių steigimas

Rengiame visų teisinių formų juridinių asmenų steigimo dokumentus (steigimo sutartis, steigimo aktus, įstatus, nuostatus, jungtinės veiklos sutartis, steigėjų sprendimus ir kitus steigimo dokumentus) ir atstovaujame Jūsų interesams visose juridinio asmens steigimo, registracijos bei tolesnio veiklos vykdymo stadijose:

 • konsultuojame dėl tinkamiausios teisinės formos parinkimo
 • teikiame konsultacijas dėl įmonės valdymo struktūros sudarymo, valdymo organų kompetencijos paskirstymo
 • parengiame visus steigimo procedūroms reikalingus dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo sutartis, sprendimus, protokolus ir pan.)
 • konsultuojame steigėjus visais steigimo dokumentų rengimo klausimais
 • laikinai įtraukiame juridinio asmens pavadinimą į juridinių asmenų registrą
 • atstovaujame Jūsų interesams visose kitose įmonės steigimo bei registracijos stadijose (steigėjų susirinkimuose, pas notarą, juridinių asmenų registre, užsakant bei pagaminant antspaudą)

Įmonių steigimas, tinkamas dokumentų paruošimas ir atstovavimas įregistruojant juridinius asmenis. Kreipkitės į JUDICO šiandien ir mes Jums padėsime atsakyti į visus Jums iškylančius klausimus. Tai galite padaryti užpildydami parengtą formą, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu (info@judico.lt), telefonu arba atvykdami pas mus į kontorą (Kalvarijų g. 131-405, Vilnius).

 

Įmonių steigimas, įmonių steigimo dokumentai - pagrindiniai veiksmai

 

Kitų teisinių formų juridinių asmenų (AB įmonių steigimas, ūkinės bendrijos steigimas, asociacijos, viešosios įstaigos ir kitų įmonių steigimas) steigimo procedūra bei stadijos yra panašios.

 

Bendrovių - UAB įmonių steigimas

 

UAB įmonių steigimas - pagrindiniai veiksmai

1
Parenkamas bendrovės pavadinimas
(dėl pavadinimo parinkimo žiūrėkite straipsnį Įmonės pavadinimas)
2
Pasirašomi įmonės steigimo dokumentai

(kiekvieno lapo apačioje dedamas parašas, o dokumento pabaigoje ranka rašomas vardas pavardė ir parašas):

 • bendrovės steigimo sutartis (steigimo aktas) - min. 3 egz.;
 • bendrovės įstatai - 3 egz.;
 • steigėjų protokolas (sprendimas) - min. 3 egz.;
 • akcininkų sąrašas - min. 2 egz.

ir apie pasirašymą informuojate mus.

P.S. visi dokumentai gali būti atspausdinti ir pas mus

3
Su pasirašyta viena bendrovės steigimo sutartimi (steigimo aktu) nuvykstama į Jums tinkamo banko poskyrį ir atsidaroma kaupiamoji sąskaita bendrovės vardu
Rinkdamiesi banką, mokėjimo pavedimų kainų, grynųjų pinigų operacijų kainų, mokėjimo kortelių įkainių palyginimus ir pan., galite rasti čia.
4 Į bendrovės vardu atidarytą kaupiamąją sąskaitą įnešami įnašai įstatinio kapitalo suformavimui (minimali įmokama suma UAB – 10.000 LTL) ir užsakoma banko poskyryje pažymą apie kaupiamosios sąskaitos suformavimą
5 Banko poskyryje atsiimama paruošta pažyma (apie kaupiamosios sąskaitos bendrovės vardu atidarymą ir piniginių įnašų įnešimą)
6
Suderinamas laikas pas notarą

(rekomenduojame kreiptis į Vilniaus rajono 1 notarų biurą (Verkių g. 1 / Žalgirio g. 101, Vilnius. Tel. (8~5) 2752887)

7

Dokumentai pasirašomi pas notarą

Notarui reikia pateikti:

 • steigimo sutartį (steigimo aktą) - min. 2 egz.;
 • įstatus - 3 egz.;
 • patalpų savininko sutikimą dėl buveinės adreso suteikimo:

(juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu; fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei patalpos yra įkeistos, turi būti pateiktas hipotekos kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas dėl patalpų buveinės adresui suteikimo);

 • steigėjų protokolą (sprendimą);
 • akcininkų sąrašą - min. 2 egz.;
 • steigėjų asmens dokumentų (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopijas;
 • banko pažymą apie kaupiamojoje sąskaitoje įmokėtus pradinius įnašus;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kitus dokumentus (priklausomai nuo steigiamos bendrovės ypatumų)
8
Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir

pateikiami dokumentai tolesnei registracijai

9
Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti uždarosios akcinės bendrovės dokumentai (Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas apie bendrovę; įstatai)
10

Pasirinktoje įmonėje (rekomenduojame UAB „Vilpros investicija"), pagaminamas bendrovės antspaudas

(užsakant antspaudą reikės turėti: Registrų centro Juridinių asmenų registro išduotą išrašą apie bendrovę; įstatus; sprendimą dėl bendrovės vadovo paskyrimo; įgaliojimą (jei antspaudą užsakinės ne bendrovės vadovas) ir asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)

Grįžti į viršų

Individualių (IĮ) įmonių steigimas

 

IĮ įmonių steigimas - pagrindiniai veiksmai

1
Parenkamas įmonės pavadinimas
(dėl pavadinimo parinkimo žiūrėkite straipsnį Įmonės pavadinimas)
2
Pasirašomi steigimo dokumentai

(kiekvieno lapo apačioje dedamas parašas, o dokumento pabaigoje ranka rašomas vardas pavardė ir parašas):

 • įmonės steigimo aktas - min. 3 egz.;
 • įmonės nuostatai - 3 egz.;
 • steigėjo sprendimas dėl vadovo paskyrimo - 1 egz.

ir apie pasirašymą informuojate mus.

P.S. visi dokumentai gali būti atspausdinti ir pas mus

3
Suderinamas laikas pas notarą

(rekomenduojame kreiptis į Vilniaus rajono 1 notarų biurą (Verkių g. 1 / Žalgirio g. 101, Vilnius. Tel. (8~5) 2752887)

4

Dokumentai pasirašomi pas notarą

Notarui reikia pateikti:

 • steigimo aktą;
 • nuostatus - 3 egz.;
 • patalpų savininko sutikimą dėl buveinės adreso suteikimo:

(juridinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas juridinio asmens vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu; fizinio asmens išduotas sutikimas turi būti patvirtintas notaro. Jei patalpos yra įkeistos, turi būti pateiktas hipotekos kreditoriaus (dažniausiai banko) sutikimas dėl patalpų buveinės adresui suteikimo);

 • steigėjo asmens dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją;
 • Registrų centro Juridinių asmenų registro pranešimą apie laikiną pavadinimo įtraukimą (jei toks pranešimas buvo užsakytas);
 • kitus dokumentus (priklausomai nuo steigiamos įmonės ypatumų)
5
Vykstama į VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrą ir

pateikiami dokumentai tolesnei registracijai

6
Iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro atsiimami įregistruoti individualios įmonės dokumentai (Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašas apie įmonę; nuostatai)
7

Pasirinktoje įmonėje (rekomenduojame UAB „Vilpros investicija"), pagaminamas įmonės antspaudas

(užsakant antspaudą reikės turėti: Registrų centro Juridinių asmenų registro išduotą išrašą apie įmonę; nuostatus; sprendimą dėl įmonės vadovo paskyrimo (jei įmonės vadovu skiriamas kitas asmuo); įgaliojimą (jei antspaudą užsakinės ne įmonės vadovas) ir asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę)

Grįžti į viršų

Susisiekite

Siųsti

 

Tel.  (8~5) 2700069

Mob. (8~6) 77 70861
info@judico.lt
Kalvarijų g. 131-405, Vilnius.